Thám Tử Lừng Danh Conan - Htv3 Lồng Tiếng - (100/100)

(1996)

Thám Tử Lừng Danh Conan - Htv3 Lồng Tiếng - (100/100)

(1996)

Nội dung phim

Thám Tử Lừng Danh Conan - Htv3 Lồng Tiếng - (100/100), (1996)

<p> <strong>Giới thiệu:</strong> Trong một lần đi chơi c&ocirc;ng vi&ecirc;n với c&ocirc; bạn g&aacute;i Ran Mori, cậu học sinh trung học 17 tuổi Shinichi Kudo bị d&iacute;nh v&agrave;o vụ &aacute;n một h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&ecirc;n Chuyến t&agrave;u tốc h&agrave;nh trong c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Cậu đ&atilde; l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vụ &aacute;n v&agrave; tr&ecirc;n đường về nh&agrave;, chứng kiến một vụ l&agrave;m ăn mờ &aacute;m của những người đ&agrave;n &ocirc;ng mặc to&agrave;n đồ đen. Kudo bị ph&aacute;t hiện, bị đ&aacute;nh ngất sau đ&oacute; những người đ&agrave;n &ocirc;ng &aacute;o đen đ&atilde; cho cậu uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm l&agrave; Apotoxin-4869&nbsp; với mục đ&iacute;ch thủ ti&ecirc;u cậu. Tuy nhi&ecirc;n chất độc đ&atilde; kh&ocirc;ng giết chết Kudo. Khi tỉnh lại, cậu b&agrave;ng ho&agrave;ng nhận thấy th&acirc;n thể m&igrave;nh đ&atilde; bị teo nhỏ trong h&igrave;nh dạng của một cậu học sinh tiểu học.<br /> <br /> Theo lời khuy&ecirc;n của Tiến sĩ Hiroshi Agasa, Shinichi đ&atilde; che giấu tung t&iacute;ch, sợ rằng hội &aacute;o đen c&oacute; thể ph&aacute;t hiện ra rằng cậu vẫn c&ograve;n sống. Khi Ran hỏi t&ecirc;n cậu, Shinichi đ&atilde; gh&eacute;p Conan trong t&ecirc;n của Sir Arthur Conan Doyle v&agrave; Edogawa trong t&ecirc;n của Edogawa Rampo v&agrave; buột mồm n&oacute;i ra t&ecirc;n m&igrave;nh l&agrave; &quot;Conan Edogawa&quot;. Tiến sĩ Agasa đ&atilde; n&oacute;i &quot;Conan&quot; l&agrave; một người ch&aacute;u của m&igrave;nh, nhưng hiện &ocirc;ng đang qu&aacute; bận rộn kh&ocirc;ng thể chăm s&oacute;c cho ch&uacute; b&eacute; n&ecirc;n đ&atilde; nhờ Ran tr&ocirc;ng nom Conan gi&uacute;p m&igrave;nh. Ran nhận lời.<br /> <br /> Cha của Ran, Kogoro Mori l&agrave; một th&aacute;m tử kh&ocirc;ng mấy nổi tiếng. Conan thường gi&uacute;p &ocirc;ng n&agrave;y l&agrave;m s&aacute;ng tỏ những t&igrave;nh tiết b&iacute; ẩn trong c&aacute;c vụ &aacute;n. V&agrave; v&igrave; bộ dạng b&eacute; nhỏ của Conan, cảnh s&aacute;t chẳng mấy khi để t&acirc;m tới những ph&aacute;n đo&aacute;n, suy luận của cậu b&eacute;. Conan đ&atilde; mượn bộ dạng của th&aacute;m tử Mori bằng c&aacute;ch bắn s&uacute;ng g&acirc;y m&ecirc; để cho &ocirc;ng n&agrave;y ngủ say, sau đ&oacute; sử dụng thiết bị đổi giọng n&oacute;i l&agrave; chiếc nơ gắn tr&ecirc;n cổ để giả giọng của Mori.</p>

Phim đề cử

 • Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Cực Hay

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017

 • Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Cực Hay

 • Xem Ngay Quỷ Ám

 • Kẻ Phản Bội

 • Phim Kẻ Phản Bội Phụ Đề

 • Phim Kẻ Phản Bội Cực Hay

 • Xem Ngay Kẻ Phản Bội

 • Phim Kinh Dị - Ma Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Phụ Đề

 • Phim Truy Sát Cực Hay

 • Xem Ngay Truy Sát

 • Trò Chơi Tử Thần

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tử Thần

 • Cái Chết Bí Ẩn

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Phụ Đề

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Cái Chết Bí Ẩn

 • Cậu Bé Rừng Xanh

 • Đối Đầu

 • Phim Hành Động Đối Đầu

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Phụ Đề

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Cực Hay

 • Xem Ngay Cậu Bé Rừng Xanh

 • Phim Đối Đầu Phụ Đề

 • Phim Đối Đầu Cực Hay

 • Xem Ngay Đối Đầu

 • Truy Sát

 • Phim Hành Động Truy Sát

 • Võ Sĩ Quyền Anh

 • Quái Vật

 • Phim Truy Sát Phụ Đề

 • Phim Siêu Trộm Cực Hay

 • Xem Ngay Siêu Trộm

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Phụ Đề

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Cực Hay

 • Xem Ngay Võ Sĩ Quyền Anh

 • Phim Quái Vật Phụ Đề

 • Phim Quái Vật Cực Hay

 • Xem Ngay Quái Vật

 • Sát Nhân Giấu Mặt

 • Trò Chơi Tình Ái

 • Ám Ảnh

 • Phim Tâm Lý - Tình Cảm Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay One Day

 • One Day

 • Phim One Day Cực Hay

 • One Day Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Cực Hay

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Phụ Đề

 • Xem Ngay Sát Nhân Giấu Mặt

 • Phim Ám Ảnh Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Cực Hay

 • Phim Ám Ảnh Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay Ám Ảnh

 • Oan Hồn

 • Phim Oan Hồn Cực Hay

 • Xem Ngay Oan Hồn

 • Yêu

 • Tình Tay Ba

 • Phim Yêu Cực Hay

 • Xem Ngay Yêu

 • Phim Tình Tay Ba Phụ Đề

 • Phim Tình Tay Ba Cực Hay

 • Xem Ngay Tình Tay Ba

 • Thành Phố Tội Ác

 • Phim Thành Phố Tội Ác Phụ Đề

 • Phim Thành Phố Tội Ác Cực Hay

 • Xem Ngay Thành Phố Tội Ác

 • Siêu Trộm

 • Tội Phạm

 • Phim Hành Động Tội Phạm

 • Sát Nhân Bí Ẩn

 • Con Mắt Âm Dương

 • Phim Kinh Dị - Ma Con Mắt Âm Dương

 • Phim Siêu Trộm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Cực Hay

 • Xem Ngay Tội Phạm

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Phụ Đề

 • Ngôi Nhà Ma

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Sát Nhân Bí Ẩn

 • Ngôi Nhà Bí Ẩn

 • Phim Con Mắt Âm Dương Phụ Đề

 • Phim Con Mắt Âm Dương Cực Hay