Sự Quyến Rũ Của Người Vợ - Bản Full 4 Phần 129/129 Tập

(2008)

Sự Quyến Rũ Của Người Vợ - Bản Full 4 Phần 129/129 Tập

(2008)

Nội dung phim

Sự Quyến Rũ Của Người Vợ - Bản Full 4 Phần 129/129 Tập, (2008)

<p> <span style="color:#f00;"><strong>NOTE</strong></span></p> <p> <em><strong>Bản Full trọn bộ 4 phần SỰ QUYẾN RŨ CỦA NGƯỜI VỢ - Temptation of Wife </strong><em><strong><strong>gồm 129 tập USLT. T&ecirc;n nh&acirc;n vật được dịch theo h&aacute;n &acirc;m n&ecirc;n kh&aacute;c với bản đang chiếu tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh VTV3 (1 tron</strong></strong></em></em><em><strong>g 4 phần của bộ phim.&nbsp; C&aacute;c bạn cần lưu &yacute; sự kh&aacute;c biệt n&agrave;y để tiện theo d&otilde;i nh&eacute;)</strong></em></p> <h2> *** Nếu Server Phimvang bị lỗi th&igrave; c&aacute;c bạn c&oacute; thể chuyển qua <a href="http://phimvang.org/xem-phim/cam-do-chet-nguoi-129-129-uslt/27201008.html"><strong>Đ&Acirc;Y </strong></a>để xem nh&eacute;. (Lưu &yacute; mỗi tập chia 2 phần)</h2> <p> <strong><span style="color:#f00;">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn xem phim vui.</span></strong></p> <p> <span style="font-size:14px;"><strong>Nội dung t&oacute;m tắt:</strong></span></p> <p> Eun-jae (Anh T&agrave;i) chuẩn bị sang nước Ph&aacute;p để theo đuối ng&agrave;nh vẽ kiểu mẫu tại một trường nổi tiếng, nhưng c&ocirc; kh&aacute;m ph&aacute; ra m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; thai c&ugrave;ng Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng). C&ocirc; đ&agrave;nh phải l&agrave;m đ&aacute;m cưới v&agrave; mọi hy vọng của sự nghiệp bị ti&ecirc;u tan.</p> <p> Một người bạn th&acirc;n v&agrave; cũng v&agrave; cũng l&agrave; người bạn g&aacute;i cũ của anh trai Eun-jae (Anh T&agrave;i) l&agrave; Ae-ri (&Aacute;i Lợi) cũng trở về nước sau 5 năm du học b&ecirc;n Ph&aacute;p. Eun-jae (Anh T&agrave;i) đ&atilde; bị sốc nặng khi kh&aacute;m ph&aacute; l&agrave; chồng m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; ngoại t&igrave;nh c&ugrave;ng Ae-ri (&Aacute;i Lợi) v&agrave; đ&atilde; c&oacute; 1 đứa con trai 5 tuổi. Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng) c&ugrave;ng mẹ m&igrave;nh đ&atilde; g&acirc;y &aacute;p lực để Eun-jae (Anh T&agrave;i) k&yacute; giấy ly dị.</p> <div style="text-align: center;"> <div> <img alt="" border="0" hspace="" src="https://lh3.googleusercontent.com/_jmeiyb0I1y0/TYDvxiN4tWI/AAAAAAAAAGQ/8Pscmf-AEhY/s800/100217001057-465-311.jpg" vspace="" width="450" /></div> </div> <p> Cuộc sống của Ae-ri (&Aacute;i Lợi) cũng chẳng tốt hơn khi c&ocirc; biết được cha chồng lu&ocirc;n nh&igrave;n m&igrave;nh một c&aacute;ch khinh bỉ. Ae-ri (&Aacute;i Lợi) đ&atilde; t&igrave;m đến Eun-jae (Anh T&agrave;i) khi đ&oacute; đang tạm tr&uacute; tại một h&ograve;n đảo nhỏ v&agrave; y&ecirc;u cầu c&ocirc; ph&aacute; c&aacute;i thai trong bụng v&agrave; rời bỏ xứ. Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng) cũng đ&atilde; gặp Eun-jae (Anh T&agrave;i) để lấy lại chiếc nhẫn cưới v&agrave; vứt xuống biển. Eun-jae (Anh T&agrave;i) nhảy xuống biển để chụp chiếc nhẫn&hellip; nhưng c&ocirc; kh&ocirc;ng biết bơi. Kyo-bin&nbsp; (Kiều Băng) v&agrave; Ae-ri (&Aacute;i Lợi) đ&atilde; y&ecirc;n lặng che giấu sự mất t&iacute;ch đột nhi&ecirc;n của Eun-jae (Anh T&agrave;i).</p> <p> Một người đ&agrave;n b&agrave; gi&agrave;u c&oacute; t&ecirc;n Lady Min t&igrave;nh cờ c&oacute; mặt trong v&ugrave;ng c&ugrave;ng với người con trai nu&ocirc;i để t&igrave;m người con g&aacute;i đang bị mất t&iacute;ch của m&igrave;nh. Khi thấy Eun-jae (Anh T&agrave;i) đang tr&ocirc;i bất tỉnh tr&ecirc;n biển, b&agrave; ta đ&atilde; ra tay cứu. Sau khi được cứu sống Eun-jae (Anh T&agrave;i) đ&atilde; được thay thế v&agrave;o chổ của người con g&aacute;i mất t&iacute;ch của b&agrave; Lady Min.</p> <p> Eun-jae (Anh T&agrave;i) quay về để b&aacute;o th&ugrave; dưới nh&acirc;n th&acirc;n của c&ocirc; g&aacute;i đ&atilde; chết Min So Hee. C&ocirc; lập kế hoạch quyến rũ lại người chồng cũ v&agrave; khiến cuộc sống anh ta c&ugrave;ng người vợ mới Ae-ri (&Aacute;i Lợi) c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng đảo lộn&hellip;</p> <p> &nbsp;</p> <div style="text-align: center;"> <div> <img alt="" border="0" hspace="" src="https://lh5.googleusercontent.com/_jmeiyb0I1y0/TYDvFEY4dKI/AAAAAAAAAGM/mMpsVEvGWmk/s800/phim13-3_634356223520866000.jpg" vspace="" width="450" /></div> </div> <p> Với d&agrave;n diễn vi&ecirc;n đẹp Jang Seo Hee, Byun Woo Min, Kim Seo Hyung, Lee Jae Hwang&hellip;, nội dung hấp dẫn, bộ phim &ldquo;Sự quyến rũ của người vợ&rdquo; chăc chắn sẽ thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m theo d&otilde;i của kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>Phimvang.org sưu tầm th&ecirc;m được một số th&ocirc;ng tin về bộ phim, xin đưa ra để c&aacute;c bạn y&ecirc;u th&iacute;ch c&ugrave;ng tham khảo.</strong></span></span></p> <p> <strong>[SBS]&ndash;C&aacute;m Dỗ Chết Người&ndash;(Cruel Temptation)&ndash;129 Tập&ndash;USLT.</strong></p> <p> Diễn vi&ecirc;n: Jang Seo Hee&ndash;Kim So Hyeong&ndash;Byeon Woo-Min&ndash;Lee Jae Hwang&ndash;Chae .</p> <p> <span style="color:#f00;"><strong>T&oacute;m Tắt Nội Dung</strong> <strong>Phần 1: (Sự quyến rũ của người vợ 1-30): </strong></span>Khi Eun &ndash; Jae ph&aacute;t hiện m&igrave;nh c&oacute; thai c&ugrave;ng Kyo-Bin, c&ocirc; đ&agrave;nh từ bỏ ước mơ hội họa v&agrave; chấp nhận kết h&ocirc;n. Hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh tan vỡ khi c&ocirc; biết Kyo-Bin ngọai t&igrave;nh c&ugrave;ng Ae-ri.Bị &aacute;p lực từ mẹ chồng, c&ocirc; phải k&iacute; đơn li dị v&agrave; tr&uacute; th&acirc;n ở một h&ograve;n đảo nhỏ nhưng bất hạnh lại ập đến khi Kyo-bin v&agrave; Ae-ri t&igrave;m đến....</p> <p> <strong><span style="color:#f00;">T&oacute;m Tắt Nội Dung Phần 2 : (Khi người chết trở về 30-63):</span></strong> Đ&oacute; l&agrave; những chuỗi ng&agrave;y cay đắng tủi nhục của Eun &ndash; Jae khi phải l&agrave;m d&acirc;u ở gia đ&igrave;nh Kyo- Bin. Kh&ocirc;ng chỉ đau khổ, tuyệt vọng v&igrave; chồng ngọai t&igrave;nh, c&ocirc; c&ograve;n bị &aacute;p lực từ ph&iacute;a mẹ chồng buộc phải k&iacute; đơn li dị. Bước ch&acirc;n ra đi khỏi gia đ&igrave;nh chồng, liệu Eun &ndash; Jae c&oacute; được tự do v&agrave; thật sự y&ecirc;n ổn? Đ&oacute; l&agrave; những t&igrave;nh huống v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c động v&agrave; bất ngờ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn gửi đến qu&iacute; kh&aacute;n giả qua phần II của bộ phim &ldquo; C&aacute;m dỗ chết người&rdquo; Sau khi li dị, Eun &ndash; Jae t&igrave;m đến một h&ograve;n đảo nhỏ để tr&uacute; th&acirc;n nhưng kh&ocirc;ng may, bất hạnh một lần nữa lại ập đến cuộc đời người phụ nữ bạc mệnh ấy. Kyo-bin v&agrave; Ae-ri &acirc;m thầm t&igrave;m đến v&agrave; buộc c&ocirc; phải ph&aacute; thai. Kh&ocirc;ng chỉ nhẫn t&acirc;m muốn giết hại giọt m&aacute;u của m&igrave;nh, Kyo &ndash; Bin c&ograve;n vứt chiếc nhẫn cưới xuống biển kh&ocirc;ng một ch&uacute;t lưu luyến. V&igrave; muốn giữ lại kỉ vật duy nhất của t&igrave;nh y&ecirc;u, Eun &ndash; Jae đ&atilde; nhảy xuống biển để t&igrave;m lại chiếc nhẫn nhưng c&ocirc; đ&atilde; bị d&ograve;ng nước lặng lẽ cuốn tr&ocirc;i trước sự v&ocirc; t&igrave;nh của người chồng phản bội. Eun &ndash; Jae may mắn được b&agrave; Lady Min cứu sống. Cuộc đời của Eun- Jae rồi sẽ tr&ocirc;i về đ&acirc;u? C&ocirc; c&oacute; được hưởng hạnh ph&uacute;c trọn vẹn hay kh&ocirc;ng</p> <p> <span style="color:#f00;"><strong>T&oacute;m Tắt Nội Dung Phần 3 </strong>:</span> <span style="color:#f00;">(Khi Người đ&agrave;n b&agrave; muốn trả th&ugrave; 64-98?!) </span>Cựu &Acirc;n T&agrave;i bị chồng l&agrave; Trịnh Kiều Băng nhẫn t&acirc;m &eacute;p ph&aacute; thai v&agrave; đẩy xuống biển, n&ecirc;n sau khi tho&aacute;t chết trở về, Cựu &Acirc;n T&agrave;i đ&atilde; thay t&ecirc;n đổi dạng, trở th&agrave;nh Minh Tố Cơ, con g&aacute;i của Minh Hiền Ch&acirc;u, bằng mọi c&aacute;ch trả th&ugrave; chồng v&agrave; Th&acirc;n &Aacute;i Lợi, người bạn đ&atilde; cướp đoạt chồng của m&igrave;nh. Minh hiền Ch&acirc;u, người đ&agrave;n b&agrave; nu&ocirc;i mối th&ugrave; với chồng l&agrave; Trịnh Hạ Triệu, người đ&atilde; giết chết con g&aacute;i, chiếm đoạt t&agrave;i sản của cha, n&ecirc;n đ&atilde; nhận Cựu &Acirc;n T&agrave;i l&agrave;m con nu&ocirc;i, vừa để thay thế vị tr&iacute; của đứa con Minh Tố Cơ vừa mới chết, vừa l&agrave; c&ocirc;ng cụ để trả th&ugrave; Trịnh Hạ Triệu. Th&acirc;n &Aacute;i Lợi,người đ&agrave;n b&agrave; của th&ugrave; hận v&agrave; đầy tham vọng, bất chấp thủ đoạn để cướp chồng v&agrave; ph&aacute; n&aacute;t gia cang của bạn, l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể ph&aacute; vỡ kế hoạch li&ecirc;n kết muốn trả th&ugrave; của Cựu &Acirc;n T&agrave;i v&agrave; Minh Hiền Ch&acirc;u. Ba người đ&agrave;n b&agrave;, đại biểu của l&ograve;ng o&aacute;n hận, sự &iacute;ch kỷ v&agrave; tham vọng, l&agrave; cả một thế giới &acirc;m mưu nham hiểm của &ldquo;C&aacute;m dỗ chết người&rdquo; Bằng c&aacute;ch n&agrave;o, Minh Hiền Ch&acirc;u thu t&oacute;m được tập đo&agrave;n kiến trục Thi&ecirc;n Địa để dẩy cuộc đời của Trịnh Hạ Triệu xuống tận c&ugrave;ng x&atilde; hội. Trịnh Mẫn Vũ thực sự l&agrave; con của ai? TRịnh Kiều Băng hay Cựu Khương tại. Thử nghiệm DNA c&oacute; ch&iacute;nh x&aacute;c như y khoa đ&atilde; từng chứng minh? Minh Tố Cơ sau khi chết tr&ecirc;n biển cả, c&oacute; l&agrave; nh&acirc;n tố để ẫn đến mối t&igrave;nh tốt đẹp giữa Minh Ki&ecirc;n Vũ v&agrave; Cựu &Acirc;n T&agrave;i hay kh&ocirc;ng? Trịnh T&uacute; Băng, con g&aacute;i của Trịnh Hội Trưởng bị t&agrave;n phế l&agrave; do Cựu &Acirc;n T&agrave;i v&igrave; trả th&ugrave; g&acirc;y n&ecirc;n hay do một b&agrave;n tay b&iacute; mật n&agrave;o kh&aacute;c? Trịnh Hạ Thời, em g&aacute;i của Trịnh Hội Trưởng thật sự l&agrave; ai? Tại sao &ldquo;B&agrave; c&ocirc;&rdquo; kh&ocirc;ng được b&igrave;nh thường v&agrave; cuộc t&igrave;nh của &ldquo;B&agrave; c&ocirc;&rdquo; với &ldquo;Anh của &Acirc;n T&agrave;i&rdquo; c&oacute; bị mối th&ugrave; giữa hai gia đ&igrave;nh cản trở? Trịnh Kiều Băng, người đ&agrave;n &ocirc;ng h&aacute;o sắc nhu nhược phải giải quyết như thế n&agrave;o trong sự xung đột đầy m&acirc;u thuẫn v&agrave; đối kh&aacute;ng giữa hai người đ&agrave;n b&agrave; khi muốn trả th&ugrave; lẫn nhau. Mẹ của Trịnh Kiều Băng, người mẹ chồng tham tiền, m&ecirc; b&agrave;i bạc v&agrave; suy nghĩ n&ocirc;ng cạn đ&atilde; giải quyết như thế n&agrave;o trong sự tranh chấp giữa hai n&agrave;ng d&acirc;u th&ugrave; địch? Xem &ldquo;Khi người đ&agrave;n b&agrave; muốn trả th&ugrave;&rdquo; để thấy tất cả những nanh vuốt của đ&agrave;n b&agrave; trong &ldquo;C&aacute;m dỗ chết người&rdquo;</p> <p> <span style="color:#f00;"><strong>T&oacute;m Tắt Nội Dung Phần 4 : (Những kết cuộc bất ngờ 99-129?!)</strong></span>L&uacute;c 10 tuổi Th&acirc;n &Aacute;i Lợi, một c&ocirc; b&eacute; hồn nhi&ecirc;n v&agrave; thơ ng&acirc;y, chỉ v&igrave; con b&uacute;p b&ecirc; l&agrave;m qu&agrave; tặng cho bạn trong một bữa tiệc gia đ&igrave;nh, đ&atilde; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&acirc;u xa biến c&ocirc; trở th&agrave;nh người đ&agrave;n b&agrave; nhỏ nhen, &iacute;ch kỷ, thủ đoạn, gian tr&aacute;, mưu m&ocirc;, l&agrave; nh&acirc;n tố g&acirc;y n&ecirc;n biết bao đau thương th&ugrave; hận giữa mọi người nhưng để rồi cuối c&ugrave;ng nạn nh&acirc;n lại ch&iacute;nh l&agrave; bản th&acirc;n v&agrave; chồng con của m&igrave;nh. Do đ&acirc;u m&agrave; b&agrave; d&igrave; trở th&agrave;nh mẹ, anh hai l&agrave; cha, con trai l&agrave; rể, b&agrave; c&ocirc; l&agrave; chị, ch&aacute;u trở th&agrave;nh em, vợ chồng đối nghịch, bạn trở th&agrave;nh th&ugrave;, kẻ m&ugrave; thấy r&otilde; hơn người s&aacute;ng mắt, người kh&ocirc;n h&oacute;a ngu, kẻ khờ may mắn, tưởng thắng lại thua. Cả một cục diện biến đổi kh&ocirc;n lường v&igrave; ch&iacute;nh l&ograve;ng người cũng c&oacute; sự đổi thay: Th&acirc;n &Aacute;i Lợi, một người đ&agrave;n b&agrave; của tội lỗi, của o&aacute;n hận, đ&atilde; trở th&agrave;nh người đ&agrave;n b&agrave; đ&aacute;ng y&ecirc;u v&agrave; đ&aacute;ng nhớ nhất trong số những người đ&agrave;n b&agrave; trong c&aacute;m dỗ chết người. Ch&aacute;nh kh&ocirc;ng thể thắng t&agrave;, thiện lương kh&ocirc;ng đấu lại &aacute;c lương, người hiền lu&ocirc;n bị hại, kẻ &aacute;c lại thắng cuộc. Những nghịch l&yacute; đ&oacute; kh&ocirc;ng thể tồn tại trong một x&atilde; hội m&agrave; nền tảng đạo đức dựa tr&ecirc;n những giọt nước mắt, nước mắt của ch&acirc;n t&igrave;nh, của hy sinh v&agrave; tha thứ. Kh&ocirc;ng thể bỏ qua &ldquo;Những kết cuộc bất ngờ&rdquo; trong &rdquo;C&aacute;m dỗ chết người&rdquo;.</p>

Phim đề cử

 • Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Cực Hay

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017

 • Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Cực Hay

 • Xem Ngay Quỷ Ám

 • Kẻ Phản Bội

 • Phim Kẻ Phản Bội Phụ Đề

 • Phim Kẻ Phản Bội Cực Hay

 • Xem Ngay Kẻ Phản Bội

 • Phim Kinh Dị - Ma Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Phụ Đề

 • Phim Truy Sát Cực Hay

 • Xem Ngay Truy Sát

 • Trò Chơi Tử Thần

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tử Thần

 • Cái Chết Bí Ẩn

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Phụ Đề

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Cái Chết Bí Ẩn

 • Cậu Bé Rừng Xanh

 • Đối Đầu

 • Phim Hành Động Đối Đầu

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Phụ Đề

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Cực Hay

 • Xem Ngay Cậu Bé Rừng Xanh

 • Phim Đối Đầu Phụ Đề

 • Phim Đối Đầu Cực Hay

 • Xem Ngay Đối Đầu

 • Truy Sát

 • Phim Hành Động Truy Sát

 • Võ Sĩ Quyền Anh

 • Quái Vật

 • Phim Truy Sát Phụ Đề

 • Phim Siêu Trộm Cực Hay

 • Xem Ngay Siêu Trộm

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Phụ Đề

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Cực Hay

 • Xem Ngay Võ Sĩ Quyền Anh

 • Phim Quái Vật Phụ Đề

 • Phim Quái Vật Cực Hay

 • Xem Ngay Quái Vật

 • Sát Nhân Giấu Mặt

 • Trò Chơi Tình Ái

 • Ám Ảnh

 • Phim Tâm Lý - Tình Cảm Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay One Day

 • One Day

 • Phim One Day Cực Hay

 • One Day Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Cực Hay

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Phụ Đề

 • Xem Ngay Sát Nhân Giấu Mặt

 • Phim Ám Ảnh Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Cực Hay

 • Phim Ám Ảnh Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay Ám Ảnh

 • Oan Hồn

 • Phim Oan Hồn Cực Hay

 • Xem Ngay Oan Hồn

 • Yêu

 • Tình Tay Ba

 • Phim Yêu Cực Hay

 • Xem Ngay Yêu

 • Phim Tình Tay Ba Phụ Đề

 • Phim Tình Tay Ba Cực Hay

 • Xem Ngay Tình Tay Ba

 • Thành Phố Tội Ác

 • Phim Thành Phố Tội Ác Phụ Đề

 • Phim Thành Phố Tội Ác Cực Hay

 • Xem Ngay Thành Phố Tội Ác

 • Siêu Trộm

 • Tội Phạm

 • Phim Hành Động Tội Phạm

 • Sát Nhân Bí Ẩn

 • Con Mắt Âm Dương

 • Phim Kinh Dị - Ma Con Mắt Âm Dương

 • Phim Siêu Trộm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Cực Hay

 • Xem Ngay Tội Phạm

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Phụ Đề

 • Ngôi Nhà Ma

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Sát Nhân Bí Ẩn

 • Ngôi Nhà Bí Ẩn

 • Phim Con Mắt Âm Dương Phụ Đề

 • Phim Con Mắt Âm Dương Cực Hay