Oan Hồn

Spirits (2005)

Oan Hồn

Spirits (2005)

Nội dung phim

Oan Hồn, Spirits (2005)

<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Lộc (Tuấn Cường đ&oacute;ng) l&agrave; một nh&agrave; văn đi t&igrave;m chỗ thanh tịnh hoang vắng để s&aacute;ng t&aacute;c. Lộc t&igrave;m tới một căn nh&agrave; ba gian ở nh&agrave; qu&ecirc;, chỉ c&oacute; người con g&aacute;i chủ nh&agrave; t&ecirc;n Hoa (Kathy Nguyen đ&oacute;ng). Lộc hỏi thu&ecirc; ph&ograve;ng, rồi dọn v&agrave;o nh&agrave; trọ mới. Được Hoa phục vụ tận t&acirc;m, Lộc đ&acirc;m ra th&iacute;ch th&uacute;, v&agrave; thấy Hoa đ&uacute;ng kiểu phụ nữ l&yacute; tưởng dưới hai mắt phong kiến của m&igrave;nh, Lộc bắt đầu quyến rũ Hoa. Cuộc t&igrave;nh mới chớm nở, th&igrave; một h&ocirc;m Lộc bắt gặp Hoa nằm bất tỉnh giữa s&agrave;n, m&igrave;nh đầy vết roi, Lộc đ&atilde; chăm s&oacute;c &acirc;n cần v&agrave; h&ocirc;m đ&oacute; Lộc đ&atilde; qua đ&ecirc;m với Hoa. H&ocirc;m sau, bắt gặp bố Hoa (Đặng H&ugrave;ng Sơn đ&oacute;ng) lảng vảng gần nh&agrave;, Lộc tố c&aacute;o &ocirc;ng h&agrave;nh hung con g&aacute;i, th&igrave; &ocirc;ng n&agrave;y cho biết Hoa đ&atilde; bị chồng đ&aacute;nh chết l&acirc;u rồi.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "> Biết m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m t&igrave;nh với ma, Lộc hốt hoảng ng&atilde; bệnh. Linh (Kathleen Lương) đến săn s&oacute;c cho Lộc, v&agrave; mời nhiều ph&aacute;p sư đến trừ khử nhưng kh&ocirc;ng được. Linh y&ecirc;u Lộc, nhưng vẫn c&oacute; những t&acirc;m sự thầm k&iacute;n kh&ocirc;ng tiết lộ được. Những oan hồn rồi ra chỉ được giải tho&aacute;t khi ch&iacute;nh Lộc t&igrave;m ra l&yacute; do tại sao oan hồn cứ lẩn vẩn quanh ng&ocirc;i nh&agrave; ấy</p>

Phim đề cử

 • Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Cực Hay

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017

 • Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Cực Hay

 • Xem Ngay Quỷ Ám

 • Kẻ Phản Bội

 • Phim Kẻ Phản Bội Phụ Đề

 • Phim Kẻ Phản Bội Cực Hay

 • Xem Ngay Kẻ Phản Bội

 • Phim Kinh Dị - Ma Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Phụ Đề

 • Phim Truy Sát Cực Hay

 • Xem Ngay Truy Sát

 • Trò Chơi Tử Thần

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tử Thần

 • Cái Chết Bí Ẩn

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Phụ Đề

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Cái Chết Bí Ẩn

 • Cậu Bé Rừng Xanh

 • Đối Đầu

 • Phim Hành Động Đối Đầu

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Phụ Đề

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Cực Hay

 • Xem Ngay Cậu Bé Rừng Xanh

 • Phim Đối Đầu Phụ Đề

 • Phim Đối Đầu Cực Hay

 • Xem Ngay Đối Đầu

 • Truy Sát

 • Phim Hành Động Truy Sát

 • Võ Sĩ Quyền Anh

 • Quái Vật

 • Phim Truy Sát Phụ Đề

 • Phim Siêu Trộm Cực Hay

 • Xem Ngay Siêu Trộm

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Phụ Đề

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Cực Hay

 • Xem Ngay Võ Sĩ Quyền Anh

 • Phim Quái Vật Phụ Đề

 • Phim Quái Vật Cực Hay

 • Xem Ngay Quái Vật

 • Sát Nhân Giấu Mặt

 • Trò Chơi Tình Ái

 • Ám Ảnh

 • Phim Tâm Lý - Tình Cảm Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay One Day

 • One Day

 • Phim One Day Cực Hay

 • One Day Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Cực Hay

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Phụ Đề

 • Xem Ngay Sát Nhân Giấu Mặt

 • Phim Ám Ảnh Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Cực Hay

 • Phim Ám Ảnh Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay Ám Ảnh

 • Oan Hồn

 • Phim Oan Hồn Cực Hay

 • Xem Ngay Oan Hồn

 • Yêu

 • Tình Tay Ba

 • Phim Yêu Cực Hay

 • Xem Ngay Yêu

 • Phim Tình Tay Ba Phụ Đề

 • Phim Tình Tay Ba Cực Hay

 • Xem Ngay Tình Tay Ba

 • Thành Phố Tội Ác

 • Phim Thành Phố Tội Ác Phụ Đề

 • Phim Thành Phố Tội Ác Cực Hay

 • Xem Ngay Thành Phố Tội Ác

 • Siêu Trộm

 • Tội Phạm

 • Phim Hành Động Tội Phạm

 • Sát Nhân Bí Ẩn

 • Con Mắt Âm Dương

 • Phim Kinh Dị - Ma Con Mắt Âm Dương

 • Phim Siêu Trộm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Cực Hay

 • Xem Ngay Tội Phạm

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Phụ Đề

 • Ngôi Nhà Ma

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Sát Nhân Bí Ẩn

 • Ngôi Nhà Bí Ẩn

 • Phim Con Mắt Âm Dương Phụ Đề

 • Phim Con Mắt Âm Dương Cực Hay