Hội Diễn Âm Nhạc 3: Lễ Tốt Nghiệp

High School Musical 3: Senior Year (2008)

Hội Diễn Âm Nhạc 3: Lễ Tốt Nghiệp

High School Musical 3: Senior Year (2008)

Nội dung phim

Hội Diễn Âm Nhạc 3: Lễ Tốt Nghiệp, High School Musical 3: Senior Year (2008)

<p> Series High School Musical của Disney vốn đ&atilde; trở th&agrave;nh một hiện tượng nay t&aacute;i xuất kh&aacute;n giả tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh rộng với High School Musical 3: Senior Year, khi những học sinh được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất tr&ecirc;n thế giới đang trải qua năm học trung học cuối c&ugrave;ng.</p> <p> Đứng giữa một giải v&ocirc; địch b&oacute;ng rổ, lễ dạ hội v&agrave; đại nhạc hội m&ugrave;a xu&acirc;n với sự g&oacute;p mặt của tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n Wildcats, Troy v&agrave; Gabriella ước nguyện sẽ biến từng khoảnh khắc giữa họ trở n&ecirc;n đ&aacute;ng nhớ trong ho&agrave;n cảnh c&aacute;nh cửa đại học đang đặt một dấu hỏi lớn cho quan hệ giữa hai người.</p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;<img alt="" border="0" height="299" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll198/ngohuyquyen/PHgyvkhi9egOjh_m.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" border="0" height="299" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll198/ngohuyquyen/PHrjTxtvEMeAvt_m.jpg" width="450" /><br /> <br /> <img alt="" border="0" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll198/ngohuyquyen/PH5xmb79DQgi85_m.jpg" /><br /> <br /> <strong><strong><img alt="" height="261" src="http://www.latimes.com/media/photo/2008-10/43036479.jpg" width="450" /></strong></strong><br /> <br /> <img alt="" border="0" src="http://i288.photobucket.com/albums/ll198/ngohuyquyen/PH7xTb89iJb79g_m.jpg" /></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="317" src="http://blog.mlive.com/entertainmentnow_impact/2008/10/large_hsm3web.jpg" width="450" /></p>

Phim đề cử

 • Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Cực Hay

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017

 • Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Cực Hay

 • Xem Ngay Quỷ Ám

 • Kẻ Phản Bội

 • Phim Kẻ Phản Bội Phụ Đề

 • Phim Kẻ Phản Bội Cực Hay

 • Xem Ngay Kẻ Phản Bội

 • Phim Kinh Dị - Ma Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Phụ Đề

 • Phim Truy Sát Cực Hay

 • Xem Ngay Truy Sát

 • Trò Chơi Tử Thần

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tử Thần

 • Cái Chết Bí Ẩn

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Phụ Đề

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Cái Chết Bí Ẩn

 • Cậu Bé Rừng Xanh

 • Đối Đầu

 • Phim Hành Động Đối Đầu

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Phụ Đề

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Cực Hay

 • Xem Ngay Cậu Bé Rừng Xanh

 • Phim Đối Đầu Phụ Đề

 • Phim Đối Đầu Cực Hay

 • Xem Ngay Đối Đầu

 • Truy Sát

 • Phim Hành Động Truy Sát

 • Võ Sĩ Quyền Anh

 • Quái Vật

 • Phim Truy Sát Phụ Đề

 • Phim Siêu Trộm Cực Hay

 • Xem Ngay Siêu Trộm

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Phụ Đề

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Cực Hay

 • Xem Ngay Võ Sĩ Quyền Anh

 • Phim Quái Vật Phụ Đề

 • Phim Quái Vật Cực Hay

 • Xem Ngay Quái Vật

 • Sát Nhân Giấu Mặt

 • Trò Chơi Tình Ái

 • Ám Ảnh

 • Phim Tâm Lý - Tình Cảm Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay One Day

 • One Day

 • Phim One Day Cực Hay

 • One Day Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Cực Hay

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Phụ Đề

 • Xem Ngay Sát Nhân Giấu Mặt

 • Phim Ám Ảnh Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Cực Hay

 • Phim Ám Ảnh Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay Ám Ảnh

 • Oan Hồn

 • Phim Oan Hồn Cực Hay

 • Xem Ngay Oan Hồn

 • Yêu

 • Tình Tay Ba

 • Phim Yêu Cực Hay

 • Xem Ngay Yêu

 • Phim Tình Tay Ba Phụ Đề

 • Phim Tình Tay Ba Cực Hay

 • Xem Ngay Tình Tay Ba

 • Thành Phố Tội Ác

 • Phim Thành Phố Tội Ác Phụ Đề

 • Phim Thành Phố Tội Ác Cực Hay

 • Xem Ngay Thành Phố Tội Ác

 • Siêu Trộm

 • Tội Phạm

 • Phim Hành Động Tội Phạm

 • Sát Nhân Bí Ẩn

 • Con Mắt Âm Dương

 • Phim Kinh Dị - Ma Con Mắt Âm Dương

 • Phim Siêu Trộm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Cực Hay

 • Xem Ngay Tội Phạm

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Phụ Đề

 • Ngôi Nhà Ma

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Sát Nhân Bí Ẩn

 • Ngôi Nhà Bí Ẩn

 • Phim Con Mắt Âm Dương Phụ Đề

 • Phim Con Mắt Âm Dương Cực Hay