Chuông Nguyện Hồn Ai

For Whom The Bell Tolls (1943)

Chuông Nguyện Hồn Ai

For Whom The Bell Tolls (1943)

Nội dung phim

Chuông Nguyện Hồn Ai, For Whom The Bell Tolls (1943)

<p> Chu&ocirc;ng nguyện hồn ai l&agrave; một bản anh h&ugrave;ng ca về cuộc đấu tranh anh dũng của nh&acirc;n d&acirc;n T&acirc;y Ban Nha chống lại bọn ph&aacute;t x&iacute;t Franco bảo vệ chế độ cộng h&ograve;a, một cuộc chiến k&eacute;o d&agrave;i từ năm 1936 tới năm 1939. Nh&acirc;n vật ch&iacute;nh l&agrave; Robert Jordan, một chiến sĩ người Mỹ chiến đấu trong Lữ đo&agrave;n quốc tế, tham gia cuộc chiến tranh vĩ đại chống lại sự b&agrave;nh trướng to&agrave;n cầu của chủ nghĩa ph&aacute;t x&iacute;t. Trong kế hoạch tấn c&ocirc;ng nhằm giải ph&oacute;ng một v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ T&acirc;y Ban Nha của Sư đo&agrave;n số 14 do tướng G&ocirc;ndơ người Nga chỉ huy, Robert Jordan được lệnh phối hợp với một nh&oacute;m du k&iacute;ch đặt m&igrave;n ph&aacute; hủy một c&acirc;y cầu để chặn viện binh v&agrave; đường r&uacute;t chạy của qu&acirc;n địch. Anh l&ecirc;n đường đến Villaconejos để tổ chức kế hoạch tấn c&ocirc;ng c&acirc;y cầu. Tại đ&acirc;y, khi gặp c&ocirc; du k&iacute;ch T&acirc;y Ban Nha xinh đẹp t&ecirc;n l&agrave; Mar&iacute;a, mối t&igrave;nh s&acirc;u nặng v&agrave; đồng điệu trong một l&yacute; tưởng chung giữa anh v&agrave; c&ocirc; nảy nở. T&igrave;nh y&ecirc;u đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p cho hai người nhận thức s&acirc;u sắc hơn &yacute; nghĩa của cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng việc họ đang l&agrave;m. Nhưng bỗng Robert Jordan nhận thấy bọn ph&aacute;t x&iacute;t đ&atilde; đ&aacute;nh hơi được kế hoạch của cuộc tấn c&ocirc;ng v&agrave; đang r&aacute;o riết tập trung qu&acirc;n bố tr&iacute; phản k&iacute;ch. Anh cử ngay Andr&eacute;s mang b&aacute;o c&aacute;o về Ban chỉ huy Sư đo&agrave;n đ&oacute;ng ở Navacerrada đề nghị thay đổi kế hoạch t&aacute;c chiến v&agrave; cho ngừng ngay việc ph&aacute; hủy cầu. Thế nhưng thật kh&ocirc;ng may, do nhiều trắc trở, lẽ ra đoạn đường chỉ cần đi trong ba giờ, Andret phải mất cả một ng&agrave;y. Khi bức thư của Robert Jordan đến tay G&ocirc;ndơ th&igrave; đ&atilde; qu&aacute; muộn, những chiếc m&aacute;y bay n&eacute;m bom đầu ti&ecirc;n mở m&agrave;n cho trận đ&aacute;nh đ&atilde; quần đảo tr&ecirc;n bầu trời. Robert Jordan đ&agrave;nh cho nổ m&igrave;n ph&aacute; c&acirc;y cầu theo kế hoạch đ&atilde; định v&agrave; dẫn đội du k&iacute;ch r&uacute;t lui. Dọc đường, bom đạn qu&acirc;n th&ugrave; khiến anh bị g&atilde;y ch&acirc;n, vết thương qu&aacute; nặng, anh quyết định từ gi&atilde; đồng đội v&agrave; người y&ecirc;u, ở lại ngọn đồi b&ecirc;n cạnh chiếc cầu bị ph&aacute; nhằm chiến đấu cầm ch&acirc;n địch cho đội du k&iacute;ch r&uacute;t lui an to&agrave;n.</p>

Phim đề cử

 • Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Cực Hay

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017

 • Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Cực Hay

 • Xem Ngay Quỷ Ám

 • Kẻ Phản Bội

 • Phim Kẻ Phản Bội Phụ Đề

 • Phim Kẻ Phản Bội Cực Hay

 • Xem Ngay Kẻ Phản Bội

 • Phim Kinh Dị - Ma Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Phụ Đề

 • Phim Truy Sát Cực Hay

 • Xem Ngay Truy Sát

 • Trò Chơi Tử Thần

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tử Thần

 • Cái Chết Bí Ẩn

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Phụ Đề

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Cái Chết Bí Ẩn

 • Cậu Bé Rừng Xanh

 • Đối Đầu

 • Phim Hành Động Đối Đầu

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Phụ Đề

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Cực Hay

 • Xem Ngay Cậu Bé Rừng Xanh

 • Phim Đối Đầu Phụ Đề

 • Phim Đối Đầu Cực Hay

 • Xem Ngay Đối Đầu

 • Truy Sát

 • Phim Hành Động Truy Sát

 • Võ Sĩ Quyền Anh

 • Quái Vật

 • Phim Truy Sát Phụ Đề

 • Phim Siêu Trộm Cực Hay

 • Xem Ngay Siêu Trộm

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Phụ Đề

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Cực Hay

 • Xem Ngay Võ Sĩ Quyền Anh

 • Phim Quái Vật Phụ Đề

 • Phim Quái Vật Cực Hay

 • Xem Ngay Quái Vật

 • Sát Nhân Giấu Mặt

 • Trò Chơi Tình Ái

 • Ám Ảnh

 • Phim Tâm Lý - Tình Cảm Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay One Day

 • One Day

 • Phim One Day Cực Hay

 • One Day Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Cực Hay

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Phụ Đề

 • Xem Ngay Sát Nhân Giấu Mặt

 • Phim Ám Ảnh Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Cực Hay

 • Phim Ám Ảnh Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay Ám Ảnh

 • Oan Hồn

 • Phim Oan Hồn Cực Hay

 • Xem Ngay Oan Hồn

 • Yêu

 • Tình Tay Ba

 • Phim Yêu Cực Hay

 • Xem Ngay Yêu

 • Phim Tình Tay Ba Phụ Đề

 • Phim Tình Tay Ba Cực Hay

 • Xem Ngay Tình Tay Ba

 • Thành Phố Tội Ác

 • Phim Thành Phố Tội Ác Phụ Đề

 • Phim Thành Phố Tội Ác Cực Hay

 • Xem Ngay Thành Phố Tội Ác

 • Siêu Trộm

 • Tội Phạm

 • Phim Hành Động Tội Phạm

 • Sát Nhân Bí Ẩn

 • Con Mắt Âm Dương

 • Phim Kinh Dị - Ma Con Mắt Âm Dương

 • Phim Siêu Trộm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Cực Hay

 • Xem Ngay Tội Phạm

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Phụ Đề

 • Ngôi Nhà Ma

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Sát Nhân Bí Ẩn

 • Ngôi Nhà Bí Ẩn

 • Phim Con Mắt Âm Dương Phụ Đề

 • Phim Con Mắt Âm Dương Cực Hay