Chiến Binh Và Tình Sói - The Warrior And The Wolf

(2009)

Chiến Binh Và Tình Sói - The Warrior And The Wolf

(2009)

Nội dung phim

Chiến Binh Và Tình Sói - The Warrior And The Wolf, (2009)

<p style="text-align: justify;"> Chiến Binh v&agrave; T&igrave;nh S&oacute;i được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết giả tưởng thần thoại Nhật Bản c&ugrave;ng t&ecirc;n của nh&agrave; văn Inoue Yasushi, bộ phim kể về c&acirc;u chuyện xảy ra với vị tướng lĩnh đời Tần Lục Trầm Khang. Anh đ&atilde; v&ocirc; t&igrave;nh c&oacute; một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một c&ocirc; g&aacute;i ở bộ lạc s&oacute;i, họ đ&atilde; v&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u m&agrave; can t&acirc;m chấp nhận lời nguyền của bộ tộc v&agrave; biến th&agrave;nh s&oacute;i trong 7 ng&agrave;y sau đ&oacute;.</p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="298" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/CB&amp;TS%20%285%29.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="298" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/CB&amp;TS%20%288%29.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="298" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/CB&amp;TS%20%283%29.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="298" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/CB&amp;TS%20%2824%29.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="298" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/CB&amp;TS%20%2827%29.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="281" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/090927CineLang12.jpg" width="450" /></p> <p style="text-align: center;"> <img alt="" height="301" src="http://movie.zing.vn/Movie/resources/upload/image/2009/11/CB&amp;TS%20%2835%29.jpg" width="450" /></p>

Phim đề cử

 • Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017

 • Phim Hài Hước Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Cực Hay

 • Phim Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016 Phụ Đề

 • Xem Ngay Hài Tết 2017 2016

 • Phim Hài Tết 2017 Phụ Đề

 • Phim Hài Tết 2017 Cực Hay

 • Xem Ngay Hài Tết 2017

 • Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Cực Hay

 • Xem Ngay Quỷ Ám

 • Kẻ Phản Bội

 • Phim Kẻ Phản Bội Phụ Đề

 • Phim Kẻ Phản Bội Cực Hay

 • Xem Ngay Kẻ Phản Bội

 • Phim Kinh Dị - Ma Quỷ Ám

 • Phim Quỷ Ám Phụ Đề

 • Phim Truy Sát Cực Hay

 • Xem Ngay Truy Sát

 • Trò Chơi Tử Thần

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tử Thần Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tử Thần

 • Cái Chết Bí Ẩn

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Phụ Đề

 • Phim Cái Chết Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Cái Chết Bí Ẩn

 • Cậu Bé Rừng Xanh

 • Đối Đầu

 • Phim Hành Động Đối Đầu

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Phụ Đề

 • Phim Cậu Bé Rừng Xanh Cực Hay

 • Xem Ngay Cậu Bé Rừng Xanh

 • Phim Đối Đầu Phụ Đề

 • Phim Đối Đầu Cực Hay

 • Xem Ngay Đối Đầu

 • Truy Sát

 • Phim Hành Động Truy Sát

 • Võ Sĩ Quyền Anh

 • Quái Vật

 • Phim Truy Sát Phụ Đề

 • Phim Siêu Trộm Cực Hay

 • Xem Ngay Siêu Trộm

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Phụ Đề

 • Phim Võ Sĩ Quyền Anh Cực Hay

 • Xem Ngay Võ Sĩ Quyền Anh

 • Phim Quái Vật Phụ Đề

 • Phim Quái Vật Cực Hay

 • Xem Ngay Quái Vật

 • Sát Nhân Giấu Mặt

 • Trò Chơi Tình Ái

 • Ám Ảnh

 • Phim Tâm Lý - Tình Cảm Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay One Day

 • One Day

 • Phim One Day Cực Hay

 • One Day Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Phụ Đề

 • Phim Sát Nhân Giấu Mặt Cực Hay

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Phụ Đề

 • Xem Ngay Sát Nhân Giấu Mặt

 • Phim Ám Ảnh Phụ Đề

 • Phim Trò Chơi Tình Ái Cực Hay

 • Phim Ám Ảnh Cực Hay

 • Xem Ngay Trò Chơi Tình Ái

 • Xem Ngay Ám Ảnh

 • Oan Hồn

 • Phim Oan Hồn Cực Hay

 • Xem Ngay Oan Hồn

 • Yêu

 • Tình Tay Ba

 • Phim Yêu Cực Hay

 • Xem Ngay Yêu

 • Phim Tình Tay Ba Phụ Đề

 • Phim Tình Tay Ba Cực Hay

 • Xem Ngay Tình Tay Ba

 • Thành Phố Tội Ác

 • Phim Thành Phố Tội Ác Phụ Đề

 • Phim Thành Phố Tội Ác Cực Hay

 • Xem Ngay Thành Phố Tội Ác

 • Siêu Trộm

 • Tội Phạm

 • Phim Hành Động Tội Phạm

 • Sát Nhân Bí Ẩn

 • Con Mắt Âm Dương

 • Phim Kinh Dị - Ma Con Mắt Âm Dương

 • Phim Siêu Trộm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Phụ Đề

 • Phim Tội Phạm Cực Hay

 • Xem Ngay Tội Phạm

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Phụ Đề

 • Ngôi Nhà Ma

 • Phim Sát Nhân Bí Ẩn Cực Hay

 • Xem Ngay Sát Nhân Bí Ẩn

 • Ngôi Nhà Bí Ẩn

 • Phim Con Mắt Âm Dương Phụ Đề

 • Phim Con Mắt Âm Dương Cực Hay